Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu)

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2022 – 31.8.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeen tavoitteena on koko luomuketjun mittainen yhteistyö sekä luomun käyttöönottomallin tutuksi tekeminen ruokapalveluissa. Saman aikaisesti edistetään luomutuotteiden saatavuutta ammattikeittiöille kehittämällä koko luomuketjun yhteistyötä.  

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Hankkeessa tuotetaan konkreettisia luomun käytön lisäämisen malleja erilaisille ruokapalveluille, joiden avulla julkisissa ruokapalveluissa tavoitetaan 25 % luomutavoite. Samalla tuetaan ruokapalveluita siirtymään kohti kestävää ruokajärjestelmää, viemään luomutavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan luomuhankintoja.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Infot, tuotekehitystyöpajat, luomusuunnitelman ohjaus, Luomutreffit

Kohderyhmä ja toimialue: Julkiset ruokapalvelut, luomutuottajat, jatkojalostajat, tukkuliikkeet.

Alue: Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat:
Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Pro Luomu ry

Hankkeen rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö

Yhteyshenkilöt:
Anu Arolaakso, projektipäällikkö, p. 044 785 4048, anu.arolaakso@sakky.fi

Heli Tossavainen, p. 044 785 6692, heli.tossavainen@savonia.fi

Hankkeen www-sivu: https://www.luomuravintola.fi/luru

Löydät hankkeen somesta Instagram #luomutetaanruokapalvelut


Pro Luomu ry:n logo
MMM:n logo