MELLI – Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.12.2022 – 30.9.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: MELLI-hankkeessa edistetään luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehitetään luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua:

Hankkeen tavoitteena on

  • tuoda esille olemassa olevia sekä löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja metsää osana yritysten liiketoimintaa
  • edistää avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä sekä hyödyntämistä osana luonnontuotteiden keruuta ja metsässä tapahtuvaa palvelutoimintaa
  • innovoida uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja ja
  • testata hankkeessa kehitettyjen uusien tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden toimintaa käytännössä.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Info- ja demotilaisuudet luonnontuotteiden keruusta, opintomatkat, työpajat uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi

Kohderyhmä ja toimialue:

Metsänomistajat ja metsäalan toimijat, metsätalouden palveluntuottajat, luonnontuoteyritykset ja luonnontuotteiden kerääjät, maatilat ja elintarvikeyritykset.

Alue: Pohjois-Savo

Hankkeen toteuttajat:

Suomen Metsäkeskus (hallinnoija)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseuturahoitus

Yhteyshenkilöt:
Sanna Karvonen, projektipäällikkö, p. 050 301 4658, sanna.karvonen@metsakeskus.fi
Heli Tossavainen, p. 044 785 6692, heli.tossavainen@savonia.fi
Katja Rieppo, p. 044 785 6473, katja.rieppo@savonia.fi

Hankkeen www-sivu: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/melli-metsista-ja-luonnontuotteista-liiketoimintaa

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook, YouTube)


Metäskeskuksen logo
Savon koulutuskuntayhtymän logo