Videot

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä videoita maatalouden ja luonnonvara-alan eri teemoista. Videot koostuvat pääasiallisesti erilaisista asiantuntijahaastatteluista sekä koulutuksista. Lisää videoita löydät Laarin YouTube-kanavalta (www-linkki).

Laiduntamisen suunnittelu
Valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta kertoo, miten laitumestakin voi saada saman sadon kuin säilörehulohkoilta.

Laitumen kasvit
Kasvintuotannon asiantuntija Anu Rossi Peltotieto Oy:stä kertoo laitumen kasvivalinnoista.

Tuottavan laitumen hoito
Kasvintuotannon asiantuntija Anu Rossi kertoo laitumen perustamisesta, täydennyskylvöstä, rikkatorjunnasta ja lannoituksesta Jalaka-hankkeen tuottamalla videolla.

Robottitilan terapialaidunnus – Ruuskala
Timo Ruuskasen ja Sanni Murtolan kahden robotin maitotila panostaa karjan hyvinvointiin takaamalla kaikille mahdollisuuden laidunnukseen ja ulkoiluun.

Parsinavettatilan laidunnus
Tero Rönkkö kertoo tilansa lypsylehmien laidunnuskäytännöistä. Rönkön tilalla lehmät laiduntavat läpi kesän ja laidun on merkittävässä osassa kesäruokintaa.

Robottitilan laidunnus – Niskanen
Kiuruvetisellä Anna-Stiina ja Matti Niskasen tilalla robottilypsy ei estä laidunnusta. Laidunnus on ilo ja nautinto niin lehmille kuin emännälle.

Paimenkoira laidunnuksen apuna – Huttunen
Paimenkoiran käyttö lypsykarjatilalla helpottamassa eläinten käsittelyä. Maiju ja Kimmo Huttusen tilalla paimenkoira on korvaamaton apu jokapäiväisissä töissä.

Paimenkoiran kasvatus ja käyttö – Teittinen
Paimenkoirat ovat juvalaisella Muumaan luomumaitotilalla joka päiväinen apu tilan töissä. Tilan isäntä Heikki Teittinen käyttää koiria töissä, jonka lisäksi hän kasvattaa ja kouluttaa paimenkoiria.