Laarin tarina

laari-tarina-01

1. 2000-luvun alussa Pohjois-Savon maatalousyrittäjien oli vaikeaa löytää koottua tietoa alansa tapahtumista ja niiden sijainneista.

2. Tapahtumia ei koordinoitu järjestäjien kesken, mikä johti usein päällekkäisyyksiin. Tämä vaikeutti tapahtumien seuraamista ja niihin osallistumisen suunnittelemista. Ongelma koski maatalousyrittäjien lisäksi myös muita maataloudesta kiinnostuneita, kuten opiskelijoita ja kuluttajia.

3. Silloinen hanke loi portaalin, johon kerättiin kaikki lähiseudun tapahtumat, kuten koulutukset ja seminaarit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Luotiin sivusto laari.info.

4. Valitettavasti sivustolle ei löydetty aktiivista vakinaista ylläpitäjää, joka olisi ollut vastuussa sivuston päivittämisestä. Laari.infon käyttö hiipui.

5. Laari.info ei kuitenkaan ole unohtunut sivuston käyttäjiltä, minkä myös Maatila 2030 –hanke on huomannut. Kiitos hankkeen, Laarin tarina jatkuu uudistettuna.

Maatila 2030 -hankkeen toteutusaika oli 1.11.2019-31.10.2022. Hanketta toteuttivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen toiminta-aikana tehtiin paljon yhteistyötä myös alueen muiden alan toimijoiden kanssa, luoden pohjan toimivalle ja aktiiviselle yhteistyöverkostolle.