Laari på Svenska

Välkommen till Laari, en portal för kunskap, utbildningar och evenemang för jordbruk och landsbygdsekonomi! ”Laari” är ett finskt ord som betyder lagring av jordbruksprodukter. Traditionellt lagrades spannmål och grönsaker i Laari efter skörden. Tillräckligt med produkter i Laari var ett tecken på säkerhet.

Den första Laari.info-websidan byggdes för nästan 20 år sedan för utbildningar och som en evenemangskalender för jordbruksrelaterade organisationer i Norra Savolax i Finland. Den skapades tillsammans med många organisationer i regionen. Laari.info betjänade bönder och andra personer som arbetar inom jordbrukssektorn för att hitta evenemang och utbildningar på ett ställe.


Utbildning

Ei artikkeleita.

Evenemang

Ei artikkeleita.

Kontinuerlig utbildning

Kontinuerlig utbildning är utbildning som du kan delta i på ett flexibelt sätt, utan att vara bunden till en viss tid eller plats. De omfattar föreläsningar online, läsmaterial, beräkningsövningar eller videor och övningar för att testa din inlärning. Läs mer om våra olika typer av utbildningar här!

Under flera år minskade aktiviteten på webbsidan. Många aktörer saknade dock den gemensamma
kalendern och en plattform för samarbete. Maatila 2030 (Gård 2030) -projektet fick förfrågningar
om att uppdatera Laari-webbsidan. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och
genomfördes av Savonia yrkeshögskola, Yrkesinstitutet i Övre Savolax, Naturresursinstitutet Luke
och Yrkesinstitutet i Savo. Tillsammans med andra intresseorganisationer hittade vi ett nytt mål för
Laari: att enkelt föra kunskap, lärandemöjligheter och information om evenemang till lantbrukare
och andra aktörer.

Senare kommer Laari att innehålla material även på svenska.