Hankkeet

Maatalousalan hankkeiden tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja, testata niitä ja viedä käytäntöön. Hankkeiden tarkoitus on maatalouden ja maaseudun elinkeinojen edistäminen. Useimmat hankkeet ovat monen organisaation yhteisiä ja samalla edistämme alueen sisällä tapahtuvaa yhteistyötä. Lista päivittyy koko ajan. Hankkeita rahoitetaan niin alueellisista, kansallisista kuin kansainvälisistä lähteistä.

Käynnissä olevia maatalousalan hankkeita Pohjois-Savossa | Päättyneitä maatalousalan hankkeita Pohjois-Savossa

Käynnissä olevia maatalousalan hankkeita Pohjois-Savossa

Humalaa kasvuun (avaa linkki)
Humalan tuotannon aktivoiminen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Ilmasto­turvallisuuden liike­toiminta­verkosto (avaa linkki)
Maa- ja metsätalouden varautuminen sään ääri-ilmiöihin

Kestävyyttä nurmesta (avaa linkki) Hankkeessa selvitetään karjanlannan pitkäkestoisia vaikutuksia, nautakarjantuotannossa, tulevaisuudessa hyödynnettäviä nurmi ja valkuaiskasvi lajikkeita sekä mob- laidunnuksen vaikutuksia maaperään.


Päättyneitä maatalousalan hankkeita Pohjois-Savossa

FoodRobo (avaa linkki)
Ruokarobotiikka- ja automaatioympäristön kehittäminen

Green Care Savo (avaa linkki)
yritysryhmähanke

Maatila 2030 (avaa linkki)
Jatkuvan oppimisen mallin ja yhteistyöverkoston luominen luonnonvara-alalle

Maavara (avaa linkki)
Maatilojen varautumisen työkalut

PROGRESS (avaa linkki)
Promoting Green Schools and Skills

Mallasklusteri (avaa linkki)
Pohjois-Savon mallasviljelyn ja mallasklusterin kehittäminen

FarmGas-PS2 (avaa linkki)
Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa

OrVo (avaa linkki)
Orgaanista voimaa peltoon ja parteen, kehittämishanke

SavoFarm 4.0 (avaa linkki)
Maatalousteknologian ja digiosaamisen osaamiskeskittymän luominen

Maitotilojen Discussion group (avaa linkki)
Toimintaa yli rajojen

KV-farmari (avaa linkki)
Maatalousyrittäjien kansainvälistymishanke

Vasikkatilat kuntoon (avaa linkki)
Uusia ratkaisuja vasikoiden olosuhteiden hallintaan

Mission Positive Handprint (avaa linkki)
Ravintoloiden muutoskyvykkyyden ja vihreän siirtymän tukeminen

Tulevaisuuden maanviljelijät (avaa linkki)
Maatalousalan oppilaitosten yhteistyön kehittäminen