Tietoa Laarista

Laari tuo tiedon ja tapahtumat yhteen. Monet toimijat tuottavat maatalouden ja maaseudun muiden elinkeinojen tietoa. Pohjois-Savossa ja lähimaakunnissa järjestetään paljon kiinnostavia tapahtumia ja koulutuksia. Nyt tieto niistä löytyy Laarista!

Laari edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja on alusta uuden toiminnan ideoinnille. Laarin toimintaa kuvailevat termit ovat yhteisöllisyys, luotettavuus, luonnonläheisyys, monipuolisuus ja kestävyys. Yhteistyössä haluamme tuoda kaikkien käyttöön tutkittua sekä käytännön elämässä havaittua tietoa monipuolisesti eri teemoista, ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö huomioiden.

Miksi Laari.info on olemassa?

Oppiminen helppoa, hauskaa ja houkuttelevaa

Kehittyminen, oman tason mukaan

Mahdollisuus laadukkaaseen tietoon

Yhteistyön kehittäminen

Laarin missiona on kehittää maatalous- ja maaseutualan toimijoiden yhteistyötä. Haluamme tuoda kaikille mahdollisuuden laadukkaaseen tietoon. Laarissa halutaan tehdä oppimisesta helppoa, hauskaa ja houkuttelevaa. Tuomme mahdollisuuden kehittymiseen oman tason ja tavoitteen mukaan. Maatalous ja muut maaseutuelinkeinot kehittyvät vauhdikkaasti ja niin yrittäjillä kuin muillakin alan toimijoilla on tarve kehittää osaamistaan. Me olemme tässä apuna ja mukana.

Mitä Laari.info on tulevaisuudessa?

Yhteistyö­kumppanuus

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Laadukkaan ja turvallisen ruuan tuottaminen

Maatalouden kehittäminen

Visionamme on aito yhteistyökumppanuus ja laadukkaan ruuan tuottamisen edistäminen Pohjois-Savossa ja lähimaakunnissa, luonnonvarojen kestävä käyttö ja toiminta-alueemme maatalouden kehittäminen. Olemme olemassa maatalous- ja maaseutuyrittäjiä varten, mukana edistämässä kestävää ruuantuotantoa.

Laari.infon arvot

Yhteistyö – Laadukas ja ajankohtainen tieto – Kestävä kehitys – Käyttäjäystävällinen.

Laari haluaa mahdollistaa alustan hyvälle yhteistyölle. Yhteistyön avulla haluamme palvella maatalousyrittäjiä sekä maatalouden ja luonnonvara-alan sidosryhmiä. Laari on mukana kehittämässä pohjoissavolaista maataloutta ja maaseutua, se tuo tietoa ja välittää viestiä. Edistämme käyttäjäystävällistä toimintaa.

Kenelle Laari.info on?

Sanapilvi, kenelle Laari.info on, mm. opiskelija, yrittäjä, harrastaja, asiantuntija, opettaja, tutkija, kuluttaja, täydennys kouluttautuja.

Laari on kaikille teille, jotka haette tietoa sekä tapahtumia ja koulutuksia maataloudesta ja luonnonvara-alalta. Laarista löydät ne yhdestä paikasta. Voit olla alalla vielä täysin aloittelija, kouluttautunut huippuspesialisti tai jotain näiden väliltä. Laarista löytyy tietoa monille osaamistaustoille, kuluttajia ja alan harrastajia unohtamatta.

Yhteistyöverkosto

Laari.info kokoaa yhteistyöverkostoa. Haluatko osaksi verkostoa? Lue lisää sivulta Yhteistyöverkosto.

Laari.infon Toiminta-alue

Laari.infon toiminta alkoi Pohjois-Savossa. Monet pohjoissavolaisista maatalous- ja maaseutualan organisaatioista toimivat ympäri maata. Siksi Laari toimii myös yli maakuntarajojen.

Monet koulutuksista ja tapahtumista toteutetaan hybridinä tai kokonaan verkossa. Niille on siis mahdollista osallistua mistä tahansa, vaikka pellolta tai tuotantorakennuksesta käsin. Tuomme Laari.infoon myös englanninkielistä aineistoa palvelemaan entistä laajempaa yleisöä, tai vaikkapa englanninkielen oppimista.