SMAGRI -hanke

Muu

Climate-Smart Agriculture Improving agricultural water management for climate change adaptation

Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Ilmastoviisas maatalous tarvitsee myös teknologisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Usein ongelmanratkaisu vaati useamman alan ja toimijan yhteistyötä. Hankkeessa vahvistetaan Savonian eri alojen yhteistyötä ja luodaan ilmastoviisaaseen maatalouteen kytkeytynyttä innovaatioekosysteemiä, jossa myös yrityksillä on tärkeä rooli. Hanketyön keskiössä on pilottialue ja yhteistyö lujittuu konkreettista kehitystyötä tehden.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet jakautuvat entistä epätasaisemmin: maaperä kuivuu keväällä ja alkukasvukaudesta samalla kun sademäärä kasvaa syksyllä ja talvella. Sateet tulevat kasvukaudella myös entistä rankempina. Peltoviljelyssä kosteusolojen tulisi olla kuitenkin optimaalisia koko kasvukauden ajan. Tehokkaan kuivatuksen sijaan tarvitsemme kokonaisvaltaisempaa vesienhallintaa.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Kehitämme säätösalaojitukseen mittaus- ja ennustedataa hyödyntävää automatiikkaa. Työtä tehdään paikallisen maatalousyrittäjän kanssa 14 ha pilottilohkolla. Tavoitteena on älykäs säätökaivo, jonka avulla sulamis- ja sadantavesiä saisi pidättymään lohkolle samalla kun riittävä kuivatus turvataan.

Kosteusolojen tasaamisen lisäksi arvokkaat ravinteet sekä kiintoaine pitäisi saada pysymään pellolla ja kasvukunto hyvänä, joten säätöön tarvittavan datan lisäksi mittaamme vedenlaatua ja virtaamia sekä maan kasvukuntoa pilottilohkolla.

Kohderyhmä ja toimialue: Maatalousyrittäjät ja teknologia-alan yritykset. Valtakunnallinen hanke.

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia ammattikorkeakoulun Luonnonvara-ala, Ympäristötekniikka ja DigiCenter Pohjois-Savo.

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö(t):
Inka Nykänen, projektipäällikkö, +358447856641, inka.nykanen@savonia.fi, Savonia (Luonnonvara-ala)
Marko Häkkinen, testausinsinööri, +358447856836, marko.hakkinen@savonia.fi, Savonia (Ympäristötekniikka) Aki Happonen, digikehityspäällikkö, +358447856033, aki.happonen@savonia.fi, Savonia (DigiCenter)

Löydät hankkeen somesta hashtagilla: #Smagri


Hankkeen julkaisut:

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana: