FarmGas-PS 3 – Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.9.2023 – 31.12.2025

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Hanke jatkaa FarmGas-PS 1 ja FarmGas-PS 2 -hankkeiden pohjalta maatilamittakaavan biokaasutuotannon edistämistä luomalla edellytyksiä biokaasutuotannon lisääntymiselle maakunnassa.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Hanke tukee tilojen biokaasulaitosten laitossuunnittelua, pyrkii kasvattamaan laitosmäärää ja tukee aluetalouden monipuolistamista. Tavoitteina on kehittää mädätteen jatkojalostusta lannoituksen ja kuivituksen tarpeisiin, parantaa biokaasutuotannon kustannustehokkuutta erilaisilla syötemateriaaleilla, todentaa biokaasutuotannon kestävyys ja raaka-aineiden jäljitettävyys sekä viestiä maatilamittakaavan biokaasutuotannon ajankohtaisista asioista ja välittää tietoa luonnonvara-alan opetukseen.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:
Olemassa olevien laitostoimittajien ja tekniikkaratkaisujen sekä uusien lupaavien laitos- ja reaktoriratkaisujen kartoittaminenkeskittyen maatilalaitosten kokoluokkaan ja syötteille.
Erilaisten logistiikkaratkaisujen selvittäminen.
Biokaasulaitosinvestoinnin suunnittelijan tarkastuslistan laatiminen, idearepun ja sopimuskoulutusten materiaalien kokoaminen.
Mädätteen separoinnin optimointi.
Separoidun kuivajakeen tuotteistaminen.
Typen hävikin vähentäminen.
Uusien syötemateriaalinen kartoitus, arviointi ja pilotointi. Tulevaisuuden energiaratkaisut ja biokaasu.
Biokaasulaitosten päästöjen todentaminen ja käytettyjen maatalousbiomassojen jäljitettävyys.
Biokaasuyhteisön luominen, tietopankin kokoaminen hyvistä esimerkeistä.

Kohderyhmä ja toimialue: Maatalousyrittäjät, jotka aikovat investoida maatilamittakaavan biokaasulaitokseen, kunnat ja kaupungit, elintarviketeollisuus, biokaasutuotannon ja liiketoiminnan toteuttajat, biokaasun jakelijat, liikennöitsijät. Hankealueena Pohjois-Savo.

Hankkeen toteuttaja(t): Kerro, mitkä organisaatiot ovat hankkeen toteuttajia
Luonnonvarakeskus LUKE
Savonia-ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen rahoittaja(t): JTF – oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Työ- ja elinkeinoministeriö, Pohjois-Savon liitto)

Yhteyshenkilö(t):
Pasi Laajala, projektipäällikkö, +358295326296, pasi.laajala@luke.fi, Luonnonvarakeskus LUKE
Ville Pyykkönen, tutkija, +358295326736, ville.pyykkonen@luke.fi, Luonnonvarakeskus LUKE
Anu Tiikkainen, projektipäällikkö (Savonia), anu.tiikkainen@savonia.fi, Savonia-ammattikorkeakoulu

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook) #farmgasps3