Arvot

Yhteistyö

Laadukas ja ajankohtainen tieto

Kestävä kehitys

Käyttäjä­ystävällinen

Laari haluaa mahdollistaa alustan hyvälle yhteistyölle. Yhteistyön avulla haluamme palvella maatalousyrittäjiä sekä maatalouden ja luonnonvara-alan sidosryhmiä. Laari on mukana kehittämässä pohjoissavolaista maataloutta ja maaseutua, se tuo tietoa ja välittää viestiä. Edistämme käyttäjäystävällistä toimintaa