Ilmastoriski-työpaja, osa 2

Paikan päällä

ILMASTO

Järjestäjä: SMAGRI, AgriFood Network ja Ilmastokriisi -hankkeet
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, EU:n osarahoittama

Ilmoittaudu tapahtumaan

11.04.2024 - 11.04.2024
3 tuntia
Maksuton
Haukisaarentie 2, 74130, Iisalmi
Iisalmi, Savonian kampus
100

Ilmoittautumisen tiedot(t):

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Kaisa Kähkönen, kaisa.kahkonen (at) savonia.fi

Kouluttaja(t):
Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-amk, muita asiantuntijoita

Kuvaus

Vahinkoa aiheuttavat sääilmiöt, kuten kuivuus, helteet, myrskyt ja voimakkaat sateet vaikuttavat maatalouteen. Miten näihin ja muihin ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin voidaan varautua? Mitä muita riskejä tunnistetaan ja miten niitä hallitaan? Millaista ennakointia riskeistä tarvitaan? Entä miten voimme sopeutua muutoksiin?

Tulevaisuus ei vain tapahdu tai tule annettuna. Tulevaisuus tehdään, mutta vain silloin, kun tunnistetaan myös toimintaympäristön muutokset. Ilmastoriski-työpajoissa käytämme mm. ennakoinnin ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä ja prosesseja. Niiden avulla voimme hahmottaa tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Mitä paremmin osaamme huomioida mahdolliset muutokset, sitä helpompi meidän on toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ilmastoriskityöpajoja on kaksi: Ensimmäisessä työpajassa keskiviikkona 27.3.24 klo 12-15 tunnistettiin ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä ja riskitekijöitä ja valitaan niistä keskeisimmät ja kriittisimmät. Toisessa työpajassa torstaina 11.4. klo 9-12 analysoidaan riskeihin varautumisen toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta.

TYÖPAJA 11.4.2024 klo 9-12 

  • Tervetuloa  
  • Työpajan avaus, Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-amk 
  • Työpaja 3 – ideointi – Koostetaan ja määritetään keskeiset toimenpiteet, joilla vastataan ilmastomuutokseen liittyvien ilmiöiden tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin Pohjois-Savon maataloudessa 
  • Kahvitauko 
  • Työpaja 4 – arviointi – Arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta – millä toimenpiteillä voitaisiin saada aikaan mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus Pohjois-Savon maatalouteen?  
  • Yhteenveto ja päivän päätös  

Työpajat ovat maksuttomia.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 22.3.2024, löydät linkin osoitteesta: Tule mukaan ilmastoriski-työpajoihin! – Agri-Food klusteri (agrifoodclusterns.fi)

Tavoite

Ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin varautuminen, muiden riskien tunnistaminen, ennakointi ja niiden hallinta. Muutoksiin sopeutuminen.

Kohderyhmä

Työpajat on tarkoitettu maatalousyrittäjille, neuvojille, kehittäjille ja tutkijoille. Mukaan ovat tervetulleita myös muiden maatalouden sidosryhmien edustajat.