Osaava Farmari

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.5.2021 – 31.3.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Talous- ja johtamiskoulutusta maatilayrittäjille

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Tavoitteena on parantaa maatalousyrittäjien talous-, yrittäjyys- ja johtamisosaamista.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Maksuttomien koulutusten järjestäminen

Kohderyhmä ja toimialue: Maatilayrittäjät, Ammattikorkeakoulujen opettajat ja TKI-henkilöstö luonnonvara-alalla, Tuottajaosuuskunnat ja elintarvikeyritykset.

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia Ammattikorkeakoulu
Hämeen Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lapin Ammattikorkeakoulu
Oulun Ammattikorkeakoulu
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Agrihubi

Hankkeen rahoittaja(t): Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö(t):
Agniezka Laherto, projektipäällikkö, 044 785 6886, agniezka.laherto@savonia.fi , Savonia Ammattikorkeakoulu
Outi Kuvaja, projetkiasiantuntija, 044 785 6880, outi.kuvaja@savonia.fi, Savonia Ammattikorkeakoulu

Hankkeen www-sivu: https://osaavafarmari.fi/

Löydät hankkeen somesta nimellä Osaava Farmari


Hankkeen julkaisut:
Blogi: https://osaavafarmari.fi/blogit/
Tietopankki: https://osaavafarmari.fi/tietopankki/

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana:
Osaava Farmari- hankkeen väliseminaari 24.3.2023 klo 10.00-13.30