Maatilojen muovit kiertoon – MuKi-hanke

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.9.2022 – 29.2.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: hankkeen tarkoituksena löytää kestävä ratkaisu maatilojen merkittävään kiertotalouden haasteeseen: kuinka maa- ja puutarhatiloilla syntyvä muovijäte saadaan kustannustehokkaasti kiertoon – käsiteltäväksi ja uudelleen jalostettavaksi

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: 1. Selkeät toimintatavat ja -menetelmät syntypaikoille, välivarastointiin sekä vastaanottajalle/käsittelijälle. 2. Kustannustehokas logistinen toimintamalli. 3. Lisätä tilojen välistä yhteistyötä muovien tehokkaan kierrätyksen toteuttamiseksi. 4. Muovin käytön vähentäminen ja/tai korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla pidemmällä aikavälillä

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: 1. Datan keruu ja materiaalivirtojen tunnistaminen hankealueella (JAMK, logistiikka). 2. Datan analysointi ja toimintamallin suunnittelu (JAMK, logistiikka). 3. Muovien analysointi (LAB) 4. Muovien kierrätyksen kehittäminen maatiloilla (JAMK Biotalousinstituutti, MTK-Pohjois-Savo) 5. Viestintä ja tiedotus (JAMK, MTK)

Kohderyhmä ja toimialue: Maa- ja puutarhatilat Järvi-Suomen alueella

Hankkeen toteuttaja(t):
JAMK Biotalousinstituutti

LAB ammattikorkeakoulu

MTK-Pohjois-Savo

Hankkeen rahoittaja(t): Mannersuomen maaseudun kehittämisrahasto, JÄSMY

Yhteyshenkilö(t):
Aija Hytönen, projektipäällikkö, 050 5359421, aija.hytonen@jamk.fi, JAMK

Ilkka Suur-Uski, lehtori, 040 5783154, JAMK logistiikka ja rakentaminen, ilkka.suur-uski@jamk.fi, JAMK

Juha Pesonen, lehtori, 0400 884481, JAMK logistiikka ja rakentaminen, juha.pesonen@jamk.fi, JAMK

Gatja Tiusanen, asiantuntija, 044 7081757, gatja.tiusanen@lab.fi, LAB

Noora Räsänen, asiantuntija, 040 1541234, noora.rasanen@mtk.fi, MTK-Pohjois-Savo

Hankkeen www-sivu: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/muki

Löydät hankkeen somesta nimellä Facebook: Maatilojen muovit kiertoon, MuKi-hanke

Tietosuojaseloste: https://www.aitomaaseutu.fi/media/Tietosuojaseloste_MuKi.pdf


Hankkeen julkaisut: tulossa pian!
Listaus toteutuneista julkaisuista
Ammattilehtiartikkelit
Muut lehtiartikkelit
Podcast
Videot
Blogijulkaisut
Oppaat
Radiohaastattelut
Yms

Alapuolella hankkeen, sen toteuttajien ja sekä rahoittajien logot

Muki-hankkeen pyöreä logo, jossa sisäreunaa kiertää teksti: maatilojen muovit kiertoon- hanke ja keskellä lukee MuKi ja taustalla vihreät nuolet kierrätyksen merkkinä.
Rahoittajien ja toteuttajien logot: Euroopan maaseudun kehittämisen maataloustahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jamk, LAB University of Applied Sciences, MTK