TYKKÄÄ nautojen käsittelykoulutus

Hybridi

Nautakarja

Järjestäjä: Savonia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Ilmoittaudu tapahtumaan

08.01.2024 - 12.04.2024
5 päivää per pienryhmä
100 € + alv, laskutus
Pohjois-Savo, ,
Etäyhteys (1 päivä)
Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion, Iisalmen tai Varkaude kampus. (2 päivää)
Pohjois-Savon alueen nautakarjatilat (2 päivää)
48

Ilmoittautumisen tiedot(t):

Tapahtuman yhteyshenkilö:

Kouluttaja(t):
Pääkouluttajana toimii eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio. Mahdollisesti myös ulkopuolisia luennoitsijoita tuotantosuunnittain.

Kuvaus

20 tunnin koulutuskokonaisuus on 4 pienryhmätapaamisen paketti, joka sisältää teoriaa sekä käytännön harjoituksia. Teoriassa pureudumme mm. naudan aisteihin, luontaiseen käyttäytymiseen, oppimisen perusteisiin, hoitotoimenpiteiden opettamiseen, stereotypioihin ja ongelmakäyttäytymiseen, stressin ja tunteiden vaikutukseen sekä ryhmäläisten omiin haasteisiin. Käytännön harjoituksissa suuntaamme tilalle harjoittelemaan mm. negatiivisen ja positiivisen vahvisteen käyttöä, eläinten siirtoja, kosketukseen ja hoitotoimenpiteisiin totuttamista, aran eläimen käsittelyä sekä luopumista. Pienryhmät muodostuvat tuotantosuunnittain ja ne jakautuvat maito-, emo- ja liharyhmiin. Ryhmien sisältö voi vaihdella hieman ryhmän toiveiden mukaan.  Koulutukset kestävät tammikuusta huhtikuun alkupuolelle.

Koulutuksen hinta on 100 € + alv. Ilmoittautuminen 3.1.2024 mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/tykkaakevat

 

Mikäli haluat koulutukseen esimerkiksi koko henkilöstösi, pyydä jokaista ilmoittautumaan lomakkeen kautta, ja laita sen jälkeen sähköpostitse, ketkä henkilöt laitetaan samaan koulutusryhmään sekä toive ryhmästä. Ryhmäaikataulut näkyvät ilmoittautumislomakkeella. (krista.jauhiainen@savonia.fi). Jos työntekijät haluavat, että käytännön harjoituksia suoritetaan heidän työpaikallaan, on ilmoittautumislomakkeessa siihen oma kysymyksensä, johon vastataan kyllä.

Tavoite

Aloitusinfo (etä) • Käytännön asiat

 • Ryhmäytyminen


Lastausten, siirtojen ja bioturvallisuuden teemapäivä (etä)


Teoria 1. • Aistit

 • Luontainen käyttäytyminen

 • Käyttäytymistarpeet

 • Oppimisen perusteet

 • Hoitotoimenpiteiden opetus


Käytäntö 1.


Negatiivinen vahvistaminen:  • Paineen poisto oikea-aikaisesti, varrellinen apukäsi 

 • Nauta seisoo paikallaan: utareen käsittely, pistäminen, korvamerkin katsominen 

 • Eläinten liikuttaminen: poistetaan paine, kun eläin liikkuu    


Positiivinen vahvistaminen:  • Harjoittelu kosketuskohteella 

 • Eläinten liikuttaminen kosketuskohteen avulla 


Teoria 2. • Omien tilojen ongelmat ja hyvien käytäntöjen jakaminen

 • Stereotypiat ja ongelmakäytösten ratkominen

 • Stressin ja tunteiden vaikutus käsittelytilanteessa


Käytäntö 2. • Aran eläimen totuttaminen käsittelyyn 

 • Luopumisen opettaminen: eläimen pysyminen turvallisella etäisyydellä hoitajasta 

 • Ongelmakäytökset: esim. lypsyllä potkivat, piikkikammoiset – kuinka toimin turvallisesti 

 • Eläinryhmien turvalliset siirrot Kohderyhmä

Pohjois-Savossa nautakarjan parissa työskentelevät henkilöt