Kassabudjetointi

Muu

Järjestäjä:
Rahoittaja:

Ilmoittaudu tapahtumaan

04.11.2022 - 18.11.2022
, ,
Savonia-ammattikorkeakoulu
Luokka F-2014/zoom

Ilmoittautumisen tiedot(t):

Tapahtuman yhteyshenkilö:

Kouluttaja(t):

Kuvaus


Avainteema:

Kassabudjetin laatiminen toimivalle maatilalle

Taso:
Ei edellytä aikaisempaa laskelmaosaamista

Toteutustapa:
Toteutustapa Hybriditoteutus (sekä luokkaohjauksena että etäopiskeluna).
Koulutukseen osallistuja saa budjettipohjan, johon laatii budjetin oman yrityksen aineistoa hyödyntäen. Laadintaa tukee opettajan ohjaus.Opetusta ja ohjausta on 3 krt * 4 tunnin osiossa

Kolme toteutuskertaa marraskuussa 2022:
pe 4.11. klo 10.15-14.00,
pe 11.11. klo 12.15 – 16.00 
pe 18.11. klo 10.15-14.00

TavoiteKohderyhmä