Työturvallisuus ja tehokkuus karjan käsittelyssä

Muu

TYKKÄÄ-hanke

Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Päätavoitteena on kehittää nautakarjan kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista nautojen turvallisessa ja eläinystävällisessä käsittelyssä.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Tavoitteena on parantaa nautojen sekä niiden parissa työskentelevien henkilöiden hyvinvointia sekä varmistaa nautakarjatilojen taloudellisia ja eettisiä toimintaedellytyksiä.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:
– Koulutuskokonaisuuden ja avointen koulutuspäivien järjestäminen Pohjois-Savon alueella.
– Sähköisen materiaalin tuottaminen avuksi nautakrjan turvalliseen käsittelyyn.

Kohderyhmä ja toimialue: Kohderyhmänä on Pohjois-Savolaiset nautakarjatilalliset ja muut nautakarjan kanssa työskentelevät henkilöt.

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia ammattikorkeakoulu
Maitoyrittäjät Ry
Emovet Oy
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Hankkeen rahoittaja(t): Pohjois-Savon ELY-keskus

Yhteyshenkilö(t):
Salla Ruuska, projektipäällikkö, 044 785 6140, salla.ruuska@savonia.fi, Savonia Ammattikorkeakoulu
Katriina Pylkkänen, lehtori, 044 785 6611, katriina.pylkkanen@savonia.fi, Savonia Ammattikorkeakoulu
Krista Jauhiainen, projektiasiantuntija, 044 785 6881, krista.jauhiainen@savonia.fi, Savonia Ammattikorkeakoulu

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook, YouTube)


Hankkeen julkaisut:

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana: