Tulevaisuuden maatila -hanke

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.10.2023-31.12.2025

Tulevaisuuden maatila –hankkeen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen ja tehokkuuden kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tarkastella maatalouden kannattavuutta ja kestävyyttä uusien datajohtamisen työkalujen ja toimintamallien kautta. Lisäksi tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa maatalouden rakennemuutoksen eri ulottuvuuksista ja tuoda reilun datatalouden osaamista sekä uusia liiketoimintamalleja yrittäjille. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen oppimisympäristöä alan living lab ympäristöksi ja esimerkiksi mallintaa sen dataa.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:

Tulevaisuuden maatila –hankkeella edistetään maatiloja varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeessa tuotetaan konkreettista sekä arkikäyttöistä kannattavuutta ja työturvallisuutta lisäävää tietoa alkutuotannon yritysten ja -niitä tukevien organisaatioiden sekä oppilaitosten käyttöön. Lisäksi tarkennetaan maatilojen tulevaisuuskuvaa maakuntatasolla tuoden kansallisia ja kansainvälisiä näkymiä vertailupohjaksi. Hanke osallistaa aktiivisia maatalousyrittäjiä kuvaamaan ja raportoimaan toiminnastaan entistä vastuullisemmin ja toiminnan kestävyys moniulotteisesti kuvaten.

Hanke:

  • tuo maatalouden käyttöön uutta tietoa erilaisista liiketoiminta- ja omistajuusmalleista sekä konkreettisia työkaluja riskienhallintaan ja varautumiseen liittyen
  • kehittää rahoitukseen liittyvää vastuullisuusraportointia
  • selvittää maatilojen tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia
  • lisää tietoa datan jakamisen mahdollisuuksista sekä rakentaa datasilta YsAon navetan ja Savonian välille

Hanke tuo ja tuottaa uutta tietoa maatalousyrittäjille selvitysten, havaintojen ja laskelmien kautta. Tiedonjaon välineinä on webinaarit, podcastit ja raportit.

Kohderyhmä ja toimialue:

Hankkeen kohderyhmänä on maatalousyrittäjät sekä alan kehittäjäorganisaatiot. Hanke tavoittelee yli 20 maatila- tai maataloutta tukevaa yritystä hankkeen kehittämistoimiin. Toimenpiteet toteutetaan Pohjois-Savossa, mutta verkottuen ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen toteuttajat:
Ylä-Savon Ammattiopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Maitoyrittäjät ry

Hankkeen rahoittaja: JTF –rahoitus (oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus) Pohjois-Savon Liiton kautta

Yhteyshenkilöt:
Paula Antikainen, projektipäällikkö Ylä-Savon Ammattiopisto, 040 665 8868 , paula.antikainen@ysao.fi
Mika Repo, Savonia-amk, 044 785 6022, mika.repo@savonia.fi
Henna Mero, Maitoyrittäjät ry, 040 589 6202, henna.mero@maitoyrittajat.fi

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook, YouTube)


Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana:

17.5.2024 Maitotilabarometri 2024 -tuloswebinaarin raportti tässä

Kasvukauden kynnyksellä Webinaari järjestettiin 7.5.2024.

3.4.2024 kuivitus- ja utareterveyswebinaarin tallenne tässä

28.2.2024 hankkeen aloitusinfon nauhoite tässä. Aloitusinfossa esitetty aineisto löytyy tästä

Hankkeen julkaisut:
Tänne päivittyy listaus toteutuneista julkaisuista, artikkeleista ym.

Hankkeen tietosuojaseloste: Hankkeessa kerättyjä henkilötietoja käytetään vain hankkeen sisäiseen tarkoitukseen eikä niitä luovuteta muille tahoille.