Polkuja maaseudun töihin -hanke

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 01.01.2024 – 31.12.2025

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Polkuja maaseudun töihin-hankkeessa kehitetään maaseudun TET- ja kesätyöpaikkojen tarjontaa ja tunnettuutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ja ratkotaan nuorten työllistämiseen liittyviä haasteita.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Tavoitteet: 1. Luodaan nuorille polkuja kohti luonnonvara-alan koulutusta ja työelämää. 2. Löydetään uusia ratkaisuja nuorten TET- ja kesätyöjaksojen toteuttamiseen maaseudulla. 3. Kannustetaan ja tuetaan maaseudun yrityksiä tarjoamaan nuorille TET- ja kesätyöjaksoja. 4. Edistetään maaseudun elinvoimaisena pysymistä ja positiivista mielikuvaa maaseudusta.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Hankkeessa kootaan maaseudun TET- ja kesätyöpaikkoja maallehommiin.fi-sivustolle ja haetaan ratkaisuja nuorten työllistämisesteisiin, kuten liikkumiseen kodin ja työpaikan välillä, perehdyttämiseen ja ohjaamiseen liittyvän taakan pienentämiseen sekä olemassa olevien TET- ja kesätyöjaksojen toteuttamisen mallien jalkauttamiseen. Esimerkkinä jalkautettavista malleista on TET-jakso tai kesätyö useammassa alan yrityksessä. Lisäksi valmennetaan työnantajia nuorten kohtaamisesta sekä nuorten palkkaamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Kohderyhmä ja toimialue: Hankkeen pääkohderyhmä ovat yläkoululaiset, lukiolaiset, agrologiopiskelijat ja maaseudun työnantajat. Lisäksi hanke hyödyttää ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen opiskelijoita, ammatinvaihtoa suunnittelevia sekä opettajia.

Hankkeen toteuttaja(t): Maaseutuammattiin ry

Hankkeen rahoittaja(t): Etelä-Savon ELY, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF ja Olvi-säätiö

Yhteyshenkilö(t):
Satu Peltonen, projektipäällikkö, 040 1251666, satu.peltonen(at)maaseutuammattiin.fi

Hankkeen www-sivu: Polkuja maaseudun töihin – Maaseutuammattiin ry (www-linkki)

Löydät hankkeen somesta nimellä #polkujamaaseuduntoihin #maallehommiin #maaseutuammattiin