Hevosenlannan kompostointi apevaunulla

Muu

Kikkareet kolikoiksi -hanke

Hankkeen toiminta-aika: 1.3.2024 – 28.2.2026

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Hankkeen tavoitteena on edistää hevosenlannan jatkokäyttöä apevaunukompostoinnin avulla. Hankkeessa testataan apevaunukompostia erityyppisissä hevostalliyrityksissä erilaisilla kuivikelannoilla. Testausten avulla saadaan selville, mitä kompostointiprosessissa tapahtuu biologisesti, kemiallisesti sekä biokemiallisesti. Hanke on jatkoa vuonna 2022 valmistuneelle opinnäytetyölle.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:
– Pilotit pohjois-savolaisissa hevostalliyrityksissä.
– Aktiivinen tiedottaminen tuloksista

Kohderyhmä ja toimialue: Kohderyhmänä ovat hevostallit, maatilat, puutarhat ja uusia yritysideoita etsivät. Välillisenä kohderyhmänä ovat neuvojat mm. hevosalan liitot ja konemyyjät.

Hankkeen toteuttajat:
Savonia ammattikorkeakoulu

Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus

Yhteyshenkilöt:
Kaisa Hyvönen, projektipäällikkö, 044 785 6935
kaisa.hyvonen@savonia.fi
Krista Jauhiainen, projektiasiantuntija, 044 785 6881, krista.jauhiainen@savonia.fi, Savonia-ammattikorkeakoulu
Saara Tolonen, TKI-asiantuntija, 044 785 6821, saara.tolonen@savonia.fi, Savonia-ammattikorkeakoulu

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook, YouTube)

Hanke tiedottaa:

Ilmoitamme tulevista koulutuksista ja tapahtumista hyödyntäen laari.info nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia.

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana,
osatoteuttajana,
osallistujana:


Hankkeen julkaisut: