Hiiltä Peltoon -hanke

Muu

”Napataan hiilestä kiinni” – siitähän tässä on kyse.

Hankkeen toiminta-aika: 01.04.2022 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla –hankkeessa eli tuttavallisemmin Hiiltä peltoon -hankkeessa etsitään Pohjois-Savon alueelle soveltuvia ilmastokestäviä toimintamalleja ja menetelmiä.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Keskeisinä teemoina ovat viljelykiertojen monipuolistaminen, maaperän hiilensidonnan lisääminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hankkeen tuloksena saadaan uutta käytännönläheistä tietoa viljelykiertojen monipuolistamisesta, maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilen sidonnasta eri maalajeilla ja viljelykasveilla.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Ilmastokestäviä viljelytoimia kokeillaan käytännössä hankkeen piloteissa. Pilottikokeiluihin osallistuu maatiloja, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan hiiliviljelijänä. Järjestämme seminaareja/webinaareja, pellonpiennarpäiviä ja muita tapahtumia aiheeseen liittyen. Hankkeen tuloksena syntyy myös uutta viestintämateriaalia hiilineutraalin viljelyn edistämiseksi maatiloilla.

Kohderyhmä ja toimialue: Ydinkohderyhmänä ovat pohjois-savolaiset viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta, mutta tulokset ovat sovellettavissa koko Suomen alueella.

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylä-Savon ammattiopisto
Savon ammattiopisto

Hankkeen rahoittaja(t): Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.
Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Yhteyshenkilö(t):
Henna Hyttinen, projektipäällikkö, +358447856510, henna.hyttinen(a)savonia.fi, Savonia-amk

Löydät hankkeen: Youtubesta Hiiltä Peltoon

Olemme aktiivisia myös Twitterissä @SavoniaAMK, Facebookissa Savonia Luonnonvara-ala ja Instagramissa savonialuonnonvara

#HiiltäPeltoon

#HiilestäKiinni #hiilineutraali2035 #ilmasto #MISU2035


Hankkeen julkaisut:
Tietokortti: Jankkuroinnin vaikutus nurmipellon hiilensidontaan

Tietokortti: Nurmen täydennyskylvön merkitys hiilensidonnalle

Savolainen sadetanssi – märkyyteen varautuminen: webinaaritallenteet
NIR -analyysi haltuun!: webinaaritallenne

Peltomaa paremmaksi maanparannuskasvein: webinaaritallenne

Mahtava maaperä maata viljellen: blogikirjoitus
Maan kasvukunto ilmastonmuutokseen varautumisessa – kaikki alkaa havainnoista: video
Uudistavaa viljelyä maan parhaaksi: video
Maaperä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa: video