ÄlyAgri

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 1.9.2021 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus lyhyesti: ÄlyAgri teemaverkosto on valtakunnallinen verkosto, jonka tehtävänä on tuoda maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita yhteen sekä jalkauttaa tutkimustietoa ja innovaatioita yritysten käyttöön.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Hanke verkottaa alan toimijoita yhteen, jotta he pääsevät ratkomaan maatalouden haasteita älyratkaisuin.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:
– Verkoston luominen älymaataloude ympärille
– Verkostotapaamiset
– Webinaarien yms. tapahtumien järjestäminen
– Videomateriaalin tuottaminen

Kohderyhmä ja toimialue: Kohderyhmänä on kaikki maataloudesta ja älyratkaisuista kiinnostuneet henkilöt. Hanke toimii valtakunnallisesti.

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia Ammattikorkeakoulu
Centria-Ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Lapin Ammattikorkeakoulu
Oulun Ammattikorkeakoulu
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Tampereen Yliopito
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Maanmittauslaitoksen aikkatietokeskus FGI
ProAgria Keskusten Liitto Ry
ProAgria Itä-Suomi, Keski-Pohjanmaa ja Oulu
Suomen Maatalousautomaatio Ry
Kunnat: Forssa, Iisalmi, Kannus, Kiuruvesi, Nivala, Saarijärvi, Tammela, Tyrnävä

Hankkeen rahoittaja(t): Pohjois-Savon Liitto

Yhteyshenkilö(t):
Timo Teinilä, projektikoordinaattori, 044 785 6818, timo.teinila@savonia.fi, Savonia Ammattikorkeakoulu

Hankkeen www-sivu: https://vimeo.com/channels/alyagri

Löydät hankkeen somesta nimellä Laari.info (Instagram, Facebook, YouTube)


Hankkeen julkaisut:

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana:

Alapuolella hankkeen, sen toteuttajien ja sekä rahoittajien logot