Katetuotto, nonstop-koulutus

Etä-/Verkkokoulutus

TALOUS

Järjestäjä: Osaava Farmari -hanke
Rahoittaja: Osaava Farmari -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ilmoittaudu tapahtumaan

Nonstop koulutus
Maksuton
, , openedu.savonia.fi/€Katetuotto
Itsenäinen opiskelu oman aikataulun mukaisesti. €Katetuotto laaditaan laskelmapohjan ohjeiden avulla malliaineistoa hyödyntäen. Valmis laskelma palautetaan Savonian OpenEduMoodleen kouluttajan kommentoitavaksi.

Ilmoittautumisen tiedot(t):
Maksuton

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Lataa €Katetuotto-laskuri osoitteesta openedu.savonia.fi/€Katetuotto Erillistä ilmoittautumista ei edellytetä.

Kouluttaja(t):
Hannu Viitala, Savonia-ammattikorkeakoulu hannu.viitala@savonia.fi

Kuvaus

Avainteema on katetuottolaskelman laatiminen nykyiselle tuotannolle sekä suunnitelma tuotannon kehittämiseksi valmista laskelmapohjaa (€Katetuotto) hyödyntäen. Laskelman laatiminen ei edellytä aikaisempaa laskelmaosaamista.

Katetuottolaskelman voi tehdä oman aikataulun mukaisesti. Koulutuksen sisältö:
1) Katetuottolaskelman lähtötietojen merkitseminen laskelmapohjaan: €Katetuotto
2) Lähtötietojen paikkansapitävyyden arviointi laskurin tekemän yhteenvedon avulla
3) Kehitysversion laatiminen
4) Tuloksen analysointi

Tavoite

Tavoitteena on oppia katetuottolaskelman tekeminen ja miten sen avulla voi kehittää tuotantoa.

Laskuri jää osallistujalle omaan käyttöön.

Kohderyhmä

Maatalousyrittäjät ja -opiskelijat