Marja ja erikoiskasvitilat nousuun

Muu

Tammikuun alussa pyörähti käyntiin Marja ja erikoiskasvitilat nousuun esiselvitys hanke. Hankeen hallinnoinnista vastaa Savonia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Savon ammattiopisto.

Hankeen tavoitteena on

  • Luoda uutta yritystoimintaa pohjoissavolaisille maatiloille 
  • Selvittää tämänhetkinen markkinatilanne marjojen ja erikoiskasvien osalta  
  • Selvittää, voidaanko toimiviin markkinointiketjuihin yhdistää uusia toimijoita 
  • Etsiä yrittäjät, joilla on kiinnostusta tuotantosuunnan muutokseen 
  • Selvitetään tuotannosta luopuvien viljelijöiden tilanne – onko jatkajaa tai kiinnostusta siirtää toiminta uudelle yrittäjälle 
  • Tyhjillään olevien tai pian tyhjilleen jäävien tuotantorakennusten hyödyntäminen marjojen tai erikoiskasvien viljelyyn (vertikaaliviljely) 

Hankkeen kuulumisia voi seurata hankkeen nettisivuilta osoitteesta Marja- ja erikoiskasvitilat nousuun (savonia.fi)

Hanketta rahoittaa: