Laarin tarina jatkuu

Muu

2000-luvun alussa Pohjois-Savon maatalousyrittäjien oli vaikeaa löytää koottua tietoa alansa tapahtumista ja niiden sijainneista. Tapahtumien ajankohtia ei koordinoitu järjestäjien kesken, mikä johti usein päällekkäisyyksiin. Tämä vaikeutti tapahtumien seuraamista ja niihin osallistumisen suunnittelemista. Ongelma koski maatalousyrittäjien lisäksi myös muita alan ammattilaisia sekä maataloudesta kiinnostuneita, kuten opiskelijoita ja kuluttajia.

Silloinen hanke loi portaalin, johon kerättiin kaikki lähiseudun tapahtumat, kuten koulutukset ja seminaarit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sivujen rakentamisella oli yksittäinen vastuuhenkilö, joka loi sivuston laari.info. Sivusto palveli maatalousalan ammattilaisia vuosien ajan Aluekehityssäätiön (myöhemmin AluePro) ylläpitämänä ja laajan verkoston yhteistyöllä.  Myöhemmin, kun sivuston olisi vaatinut teknistä päivittämistä, sille ei löydetty aktiivista vakinaista ylläpitäjää. Laari.info päätyi vähitellen unohdetuksi, ja lopulta suljetuksi.

Laari.info ei kuitenkaan ole unohtunut sivuston käyttäjiltä, minkä myös Maatila 2030 –hanke on huomannut. Kiitos hankkeen, Laarin tarina jatkuu uudistettuna.

Laari on valmis syksyllä 2022.