Laari.Info

NurmiNauta-hankkeen nurmen sadontuoton ja viljelyvarmuuden kehityspienryhmä Kuopio

NurmiNauta-hankkeen nurmen sadontuoton ja viljelyvarmuuden kehityspienryhmä Kuopio

6.11.2018 -

Kuopio

0469215544

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu

Tule mukaan NurmiNauta-hankkeen energiseen pienryhmätoimintaan!
NurmiNauta-hanke starttaa joukon kolmivuotisia nurmentuotannon kehittämiseen tähtääviä pienryhmiä syksyn 2018 aikana hankealueen eri osissa. Pienryhmiä on kahdella eri painotuksella: emolehmien laidunnukseen ja nurmen sadontuotantoon, sekä viljelyvarmuuten keskittyvät ryhmät. Ryhmät kokoontuvat vuoden aikana noin kolme kertaa hankkeen toimintakauden loppuun saakka. Nurmen sadontuoton ja viljelyvarmuuden kehitysryhmissä pureudutaan syvällisesti, mutta käytännönläheisestä näkökulmasta säilörehuntuotannon kulmakiviin, joita kehittämällä tilojen toimintaa ja toiminnan kannattavuutta saataisiin parannettua. Pienryhmissä tietoa pyritään käsittelemään ja siirtämään ensisijaisesti viljelijältä viljelijälle. Lisäksi tulemme kutsumaan ryhmiin nurmentuotannon asiantuntijoita jakamaan osaamistaan ja sparraamaan osallistuvia tiloja. Ryhmäläisille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta lähteä hankkeen järjestämälle ulkomaan opintomatkalle, hakemaan hyviä käytäntöjä ja ideoita rajojen takaa. Katso lisätietoja AtriaNauta-hankkeiden kotisivuilta ja ilmoittaudu mukaan pienryhmätoimintaan lyyti-linkin kautta.

NurmiNauta mainoskirje 3.9.2018