Laari.Info

NurmiNauta-hankkeen emotilojen laidutamisen kehityspienryhmä Kuopio

NurmiNauta-hankkeen emotilojen laidutamisen kehityspienryhmä Kuopio

21.11.2018 -

Kuopio

0469215544

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu

Tule mukaan NurmiNauta-hankkeen energiseen pienryhmätoimintaan!
NurmiNauta-hanke starttaa joukon kolmivuotisia nurmentuotannon kehittämiseen tähtääviä pienryhmiä syksyn 2018 aikana hankealueen eri osissa. Pienryhmiä on kahdella eri painotuksella: emolehmien laidunnukseen ja nurmen sadontuotantoon, sekä viljelyvarmuuten keskittyvät ryhmät. Emolehmien laidunnusryhmiin ovat tervetulleita myös maitotilat, jotka haluavat kehittää omia laidunnuskäytäntöjään. Vastavuoroisesti emolehmätilat ovat tervetulleita osallistumaan myös säilörehuntuotantoon keskittyvien ryhmien toimintaan. Halutessasi, voit osallistua myös molempiin ryhmiin. Ryhmät kokoontuvat vuoden aikana noin kolme kertaa hankkeen toimintakauden loppuun saakka. Ryhmissä pureudutaan syvällisesti, mutta käytännönläheisestä näkökulmasta laidunnuksen ja säilörehuntuotannon kulmakiviin, joita kehittämällä tilojen toimintaa ja toiminnan kannattavuutta saataisiin parannettua. Pienryhmissä tietoa pyritään käsittelemään ja siirtämään ensisijaisesti viljelijältä viljelijälle. Lisäksi tulemme kutsumaan ryhmiin nurmentuotannon ja laidunnuksen asiantuntijoita jakamaan osaamistaan ja sparraamaan osallistuvia tiloja. Ryhmäläisille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta lähteä hankkeen järjestämälle ulkomaan opintomatkalle, hakemaan hyviä käytäntöjä ja ideoita rajojen takaa. Katso lisätietoja AtriaNauta-hankkeiden kotisivuilta ja ilmoittaudu mukaan pienryhmätoimintaan lyyti-linkin kautta.

NurmiNauta mainoskirje 3.9.2018